Valitse ruokaisa pannariherkku ja voita!

Nyt on syntynyt kaksi HK Bistro pannariuutuutta:
Suolaisen herkulliset Kinkku-juusto ja Feta-pinaatti. Valmis täytetty pannukakku on helppo ja herkullinen ateria, lämmitettynä tai kylmänä.

Valitse, kumman haluaisit nauttia juuri nyt!
Osallistujien kesken arvotaan HK-lahjakortteja.

Kumman pannarin valitset?

Valitse toinen pannareista

Yhteystiedot arvontaa varten

Kiitos osallistumisesta arvontaan!
Lue lisää uusista sekä tutuista herkuista!

Kilpailun säännöt

Järjestäjä HKScan Oyj, jäljempänä "Järjestäjä", järjestää arvonnan, jäljempänä "Arvonta".

Sääntöjen soveltaminen Näitä sääntöjä sovelletaan Järjestäjän Arvontaan osoitteessa http://kampanjat.loop.fi/hkbistro2018

Osallistumisen ehdot Osallistumalla Arvontaan osallistuja myöntää Järjestäjälle kaikki oikeudet toimittamaansa aineistoon, edelleenluovutus- ja muunteluoikeus mukaan lukien. Osallistujalle jää Järjestäjästä riippumaton käyttöoikeus toimittamaansa aineistoon. Osallistuja vastaa siitä, että hänellä on oikeus myöntää edellä mainitut oikeudet Järjestäjälle, ja että hän on saanut suostumuksen aineiston lähettämiseen kaikilta aineistossa esiintyviltä henkilöiltä.
Osallistumalla Arvontaan osallistujat sitoutuvat noudattamaan näitä sääntöjä.

Osallistuminen ja arvonta-aika Arvontaan voi osallistua 12.02. - 25.02.2018 välisenä aikana. Osallistuminen tapahtuu täyttämällä kampanjasivulla olevaan lomakkeeseen siinä pyydetyt tiedot, ja vahvistamalla osallistuminen painamalla Osallistu-painiketta. Arvontaan voi osallistua vain internetissä. Epäselvästi tai vajavaisin tiedoin täytettyjä osallistumisia ei huomioida.

Palkinnot ja voittajan valinta Kaikkien osallistuneiden kesken arvotaan 10 kpl 20 euron arvoisia lahjakortteja HK-tuotteiden ostamiseen ruokakaupoista. Palkinnot arvotaan 26.02.2018 mennessä kaikkien arvontaan osallistuneiden kesken.

Palkintojen luovutus ja voittajan julkistus Järjestäjä ilmoittaa viipymättä arvonnan suorittamisen jälkeen arvontavoitoista voittajille sähköpostitse, puhelimitse tai postitse. Jos voittajaa ei tavoiteta hänen osallistumisensa yhteydessä antamien yhteystietojen kautta, arvotaan tilalle uusi voittaja. Järjestäjä vastaa palkinnon toimittamisesta voittajan ilmoittamaan osoitteeseen Suomessa.

Järjestäjän vastuunrajoitus Järjestäjän vastuu Arvontaan osallistumisesta rajoittuu näissä säännöissä mainittujen palkintojen määrään ja arvoon sekä palkintojen luovuttamiseen. Järjestäjä ei vastaa esimerkiksi mahdollisista tietoliikenneyhteyksiin liittyvistä ongelmista arvontaan osallistumisen yhteydessä taikka osallistumisesta, palkinnon lunastamisesta tai käyttämisestä aiheutuvista kustannuksista tai Järjestäjän vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevista tapahtumista, jotka saattavat vaikuttaa esimerkiksi palkinnon hyödyntämiseen.

Verotus Järjestäjä vastaa arpajaisverosta. Järjestäjä antaa tiedon palkinnoista ja palkinnonsaajan tarpeellisista henkilötiedoista veroviranomaisille voimassaolevien verosäännösten edellyttämän mukaisesti.

×

REKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTE

Henkilötietolain (22.4.1999/523) 10 ja 24 §:n mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste

Rekisterin nimi: HKScan Finland Oy:n HooKoo.fi asiakasrekisteri

Rekisterinpitäjän nimi ja yhteystiedot: HKScan Finland
PL 49 (Väinö Tannerin tie 1), 01511 Vantaa
puh. 010 570 100

Rekisterin tekninen ylläpitäjä: Crasman Oy
Pursimiehenkatu 29 C
00150 Helsinki

Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteystiedot: Elina Saastamoinen
HKScan Finland
PL 49 (Väinö Tannerin tie 1), 01511 Vantaa puh. 010 570 100

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus: HooKoo.fi sivujen markkinoija on HKScan Finland.
Henkilötietojen käyttötarkoituksena on HKScan Finland Oy:n ja Käyttäjän välisen asiakassuhteen hoito ja ylläpito; HKScan Finland Oy:n liiketoiminnan suunnittelu ja kehittäminen; tilastollisen- ja markkinatutkimuksen suorittaminen; HKScan Finland Oy:n mainonta, markkinointi ja suoramarkkinointi.

Kuvaus rekisteröityjen ryhmästä: Henkilörekisteri sisältää henkilötietoja HooKoo.fi verkkopalvelun Käyttäjäksi rekisteröityneistä luonnollisista henkilöistä.

Rekisterin tietosisältö: Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:
Henkilötiedot
- Henkilön etu- ja sukunimi
- Nimimerkki
- Osoite, postinumero ja -toimipaikka
- Sähköpostiosoite
- Suoramarkkinointiluvat ja -kiellot

Rekisteröidyllä on mahdollista erota palvelusta sekä kieltää antamiensa tietojen käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin ilmoittamalla siitä rekisterinpitäjälle.

Säännönmukaiset tietolähteet: Asiakkaan oma ilmoitus (puhelimitse, kirjeitse postin kautta, internetin kautta, henkilökohtaisesti paikan päällä tai muulla vastaavalla tavalla).

Tietojen luovutukset: Henkilötietoja ei luovuteta säännönmukaisesti rekisterin ulkopuolelle. Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojausperiaatteet: Rekisteriä ylläpidetään salatulla, palomuurin suojaamalla alueella salasanan ja käyttäjätunnusten takana. Kulkua serveritilaan valvotaan, ja henkilöstöllä on vaitiolovelvollisuus. Kirjalliset dokumentit säilytetään lukituissa tiloissa. Dokumenttien hävitys tehdään paperisilppurilla.

Rekisteritietojen tarkastus/korjaus: Sen, joka haluaa tarkastaa itseään koskevat tai korjauttaa rekisterissä olevan virheellisen tiedon, on esitettävä tätä tarkoittava pyyntö rekisterinpitäjälle omakätisesti allekirjoitetussa asiakirjassa.

Tarkastus- ja korjauspyynnöt tulee toimittaa osoitteeseen HKScan Finland/Kuluttajapalvelu, "Rekisteritietojen tarkastus "tai "Rekisteritietojen korjaus", PL 49 (Väinö Tannerin tie 1), 01511 Vantaa.

×